Бидний амжилт

Year Awards
2016 МХАҮТ-ын шагнал “Монгол Улсын болон орон нутгийн төсөвт хамгийн их хувь нэмэр оруулсан гадаадын хөрөнгө оруулагч” номинацийн "Торгоны зам” шагнал.
2016 НДЕГын шагнал “Нийслэлийн шилдэг шимтгэл төлөгч ажил олгогч” байгууллага
2015 2015 оны байдлаар сүүлийн таван жилд улсад төлсөн татвараараа Монгол Улсын “ТОП 100 Татвар төлөгч” аж ахуйн нэгж байгууллага
2014 НДЕГ–ын шагнал “Үндэсний тэргүүлэгч ажил олгогч-Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч шилдэг байгууллага”
2014 Mongolian Mining Journal-ийн “Тогтвортой ажиллагаатай” үзүүлэлтээр номинацийн шагнал
2012 НДЕГ-ын шагнал “Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч тэргүүний байгууллага”
2011 Coal Mongolia -ийн шагнал “Шилдэг хайгуулын компани”
2011 Монгол улсын ерөнхий сайдын нэрэмжит шагнал “ТОП 100 Татвар төлөгч” аж ахуйн нэгж
2011 Монгол улсын ерөнхий сайдын нэрэмжит шагнал буюу Монгол Улсын Засгийн Газар болон МХАҮТ-ын “ТОП 150” аж ахуйн нэгжийн нэг
2011 Монгол Улсын Засгийн газар болон МХАҮТ-ын хамтарсан шагнал “Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч тэргүүний байгууллага”
2010 МХАҮТ-ын шагнал “Дотоодын шилдэг ажлын байр олгогч”
2010 НДЕГ-ын шагнал “Шилдэг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч байгууллага”
2009 НДЕГ-ын шагнал “Шилдэг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч байгууллага”
2008 Ашигт малтмалын газрын шагнал “Шилдэг хууль биелүүлэгч аж ахуйн нэгж”
2007 Ашигт малтмалын газрын шагнал “Шилдэг хайгуулын ажил гүйцэтгэгч”