Гүйцэтгэх удирдлага

Ван Шөүгао

Гүйцэтгэх захирал

Ноён Ван нь Саусгоби компанийн Гүйцэтгэх Захирлаар 2018 оны 6 сарын 1-наас томилогдон ажиллаж байна.

Ноён Ван нь төслийн менежмент, үйл ажиллагааны 30 гаруй жилийн туршлага хуримтлуулсан ба мэргэшсэн уул уурхайн мэргэжилтэн бөгөөд Монгол улсад болон дэлхийн олон уул уурхайн төслүүд дээр ажиллаж байсан туршлагатай. Тэрбээр өмнө нь Тэрбээр өмнө нь 2017 оны 3-р сараас 2018 оны 5-р сар хүртэл БНХАУ-ын Төмөрлөгийн Металл Үйлдвэрлэлийн Гадаадын Инженеринг ба Барилга (“CNMC”), (Shenzhen Stock Exchange: 00758) компанид Чанар, Эрүүл мэнд, Аюулгүй байдал, Байгаль Орчины асуудал эрхэлсэн даргаар ажиллаж байсан ба тус албыг хашиж байх хугацаандаа Чанар,эрүүл мэнд, аюулгүй байдал ,байгаль орчины хяналтын төслийг амжилттай хариуцан хэргэжүүлж байжээ. Мөн түүнчлэн Хятадын China Nonferrous Metal Mining (Group) ("CNMC"), болон түүний толгой компани болох Nonferrous Metal Mining (NFC) компанид олон улсын хэмжээний уул уурхайн олон төслүүд дээр ажиллаж байсан бөгөөд Үүнд: Chambishi зэсийн уурхайн төслийн менежер, 2000-2006 онд Замби дахь зэсийн уурхайн төслийн менежер, дэд ерөнхийлөгч, 2011 оноос 2017 оны хооронд Монгол улс дахь Цайрт Минерал ХХК-ийн Гүйцэтгэх захиралаар тус тус ажиллаж байсан юм.

Ноён Ван нь мэргэшсэн инженер мэргэжилтэй бөгөөд 1989 онд БНХАУ-ын Күнминий Шинжлэх Ухаан Технологийн их сургуулийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн мөн 2013 онд БНХАУ-ын Ардын их сургуульд бизнесийн удирдлагын магистрийн зэрэг хамгаалсан ажээ.

Жан Вэйгуо

Санхүү эрхэлсэн захирал

Ноён Жанг нь 2018 оны 6-р сарын 1-ээс Саусгоби компанийн Санхүү хариуцсан захиралаар томилогдон ажиллаж байна.

Ноён Жан нь Санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэл, аудит, корпорацийн санхүүгийн удирдлагын 30 гаруй жилийн туршлагатай. Тэрбээр өмнө нь 30 гаруй жилийн хугацаанд NFC, CNMC-компаниудын олон улс дахь охин компаниудад хэд хэдэн албан тушаал хашиж байсан бөгөөд үүнээс дурдвал 2012 оны 11-р сараас 2017 оны 12 сар хүртэлх хугацаанд NFC-ийн Кыргызстан улс дахь салбар компанийн ерөнхийлөгчөөр, 2003 оны 1-р сараас 2004 оны 1-р сар хүртэл тус компанийн аудитын хэлтэсийн орлогч даргаар, Гуандун Жужиан Ховор Металл ХХК-ийн Санхүү хариуцсан захиралаар, 2004 оны 1-р сараас 2007 оны 9-р сар хүртэл NFC-ийн компанийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн орлогч даргаар тус тус ажиллаж байсан юм. Ноён Жан хамгийн сүүлд NFC-ийн барилгын салбарын хяналтын хэлтсийн даргаар 2018 оны 5-р сар хүртэл ажиллаж байжээ.

Тэрбээр 1982 оны 9-р сараас 1986 оны 7-р сар хүртэл хугацаанд БНХАУ-ын Дунбэй Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуульд суралцан эдийн засагч мэргэжлээр баклаврын зэрэг эзэмшсэн.

Гуо Аймин

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал

Ноён Гуо нь 2018 оны 6-р сарын 1-ны өдрөөс Саусгоби компанийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн ерөнхий захирлаар томилогдон ажиллаж байна.

Тэрбээр төсөл удирдаж байсан 20 гаруй жилийн туршлагатай мэргэшсэн инженер юм. Ноён Гуо нь 2014 оны 1-р сараас 2018 оны 5-р сар хүртэл Шаньси Хонгша Юни Инженеринг ХХК-ийн орлогч ерөнхий инженерээр ажиллаж байсан бөгөөд техникийн менежментийг хариуцан ажиллаж байжээ. Мөн түүнчлэн Шаньси Хонгша компанийн Монгол дахь төслийн менежмент дээр 9 жил ажилласан юм.

Ноён Гуо нь 1995 онд БНХАУ-ын Уул уурхай, технологийн их сургуулийг геодезийн инженер мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгсчээ.

Жан Тао

Дэд ерөнхийлөгч

Ноён Жан нь 2018 оны 7 сарын 3-наас Саусгоби компанийн дэд ерөнхийлөгч болон компанийн охин компаниудын ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдон ажиллаж байна. Саусгобид ажиллахаасаа өмнө тэрбээр 2016 оны 6-р сараас 2018 оны 5-р сар хүртэл NFC компанийн корпорацийн хөгжүүлэлтийн (хөрөнгө оруулалт) хэлтсийн ахлах эрхлэгчээр ажилладаг байжээ. Ноён Жан нь NFC компанид 2007 оны 3-р сараас ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 2007 оны 11-р сараас 2012 оны 12-р сар хүртэл Төмөртийн Овоо уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулагч Цайрт Минерал ХХК-ийн борлуулалтын хэлтсийн дарга, ерөнхий менежерийн алба болон хүний нөөцийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан. 2012 оны 12-р сараас 2016 оны 6-р сар хүртэл NFC компанийн чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, байгаль орчны хэлтсийн даргаар ажилладаг байв.

Ноён Жан нь БНХАУ-ын аюулгүй байдлын мэргэшсэн инженер юм. Тэрээр БНХАУ-ын Төв Өмнөдийн Их Сургуульд 2004 онд уул уурхай, геотехникийн мэргэжлээр баклаврын зэрэг, 2006 онд уул уурхай болон аюулгүй ажиллагааны менежментийн инженерчлэлийн мэргэжлээр магистрын зэргээ хамгаалсан.

Чулууны Мөнхбат

Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирал, Саусгоби сэндс ХХК

Ноён Ч.Мөнхбат нь 2015 оны 9-р сараас Саусгоби сэндс ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирлаар томилогдон ажиллаж байна. Тэрбээр өмнө нь Саусгоби сэндс ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захиралын үүрэг гүйцэтгэгчээр 2015 оны 3-р сараас ажиллаж байсан ба анх 2012 онд Саусгоби сэндс ХХК-ийн Засгийн газар олон нийттэй харилцах хэлтсийн даргаар томилогдож байв. Ноён Ч.Мөнхбат Азийн хөгжлийн Банкны санхүүжилтийн төсөл дээр төслийн захирал, Дэлхийн банкны томоохон төслийн зохицуулагчаар ажиллаж байсан туршлагатай юм.

Тэрээр 1989 онд ОХУ-ын Ленинградын их сургуулийг хуульч мэргэжилээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн ба Монгол улсын удирдлагын академийг Төрийн удирдлага , 1998 онд Шинэ Зеланд улсын Вайкато Их сургуулийг нийгмийн бодлого шинжлэх ухааны чиглэлээр магистрын зэрэгтэй тус тус дүүргэжээ . Мөн Ноён Ч.Мөнхбат нь Монгол улс дахь Шинэ Зеланд улсын өргөмжит консул юм.

Аллисон Снетсингер

Компанийн нарийн бичиг

Аллисон Снетсингер 2014 оны 11-р сараас Саусгоби компанийн нарийн бичгээр шинээр томилогдон ажиллаж байна. Хатагтай Снетсингер нь 2012 оны 5-р сараас 2014 оны 3-р сар хүртэл компанийн нарийн бичгээр ажиллаж байжээ. Тэрбээр өмнө нь 2003 оны 12-р сард компани анх хувьцаагаа арилжин хөрөнгө босгох үед компанийн нарийн бичгийн туслахаар ажиллаж байсан.

Хатагтай Снетсингер нь уул уурхай болон баялагийг нээн ашиглагч нээлттэй хувьцаат компани болон хувийн компаниудад 10 гаруй жил ажиллаж байсан ажлын туршлагатай. Тэрээр мөн Канадын Корпорацийн Нарийн Бичгийн Холбооны гишүүн юм.